Szybkie testy diagnostyczne dla ludzi i zwierząt

Testy kasetowe REDTEST to pomoc w diagnozowaniu chorób u ludzi i zwierząt.
Szybkość

W przypadku większości testów kasetowych wystarczy zaledwie od 5 do 10 minut, aby otrzymać wynik badania.

Łatwość

Bardzo łatwo przeprowadzić badanie za pomocą testów kasetowych REDTEST. Wszystkie potrzebne elementy dostarczone są w zestawie wraz z instrukcją obsługi.

Jednoznaczność

Wynik testu nie pozostawia wątpliwości, może okazać się pozytywny, negatywny lub nieważny (wtedy badanie należy powtórzyć).

Zaufanie

Nasze szybkie testy kasetowe cieszą się zaufaniem klientów, którzy od wielu lat korzystają z naszych produktów w Polsce jak i zagranicą.

Szybkie testy diagnostyczne zwane również kasetowymi znajdują zastosowanie nie tylko w medycynie ludzkiej ale coraz częściej również w medycynie weterynaryjnej. Łatwość wykonania badania oraz szybki czas uzyskania wyniku są najlepszym kryterium pozwalającym zaliczyć je do podstawowego wyposażenia każdej placówki weterynaryjnej. Poza tym, badanie nie wymaga dodatkowego sprzętu czy odczynników, a koszt pojedynczej próby jest dużo niższy niż diagnostyka w laboratorium.

Testy kasetowe różnią się między sobą, jednak podstawowa zasada na której opiera się ich działanie, jest zawsze taka sama – wykorzystują unikalną zdolność przeciwciał do wybiórczego wiązania z konkretną cząsteczką lub grupą podobnych cząsteczek (antygenem).
Są nieskomplikowanym narzędziem przeznaczonym do wykrycia obecności (lub jej braku) danego komponentu badanej próby (np. wirusa lub pasożyta).

Do badań diagnostycznych wykorzystujemy różnego rodzaju materiał – krew pełną, osocze, surowicę, kał, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, a nawet łzy. Testy kasetowe dzielimy na: Szybkie testy diagnostyczne dla zwierząt oraz dla ludzi.

Budowa diagnostycznego testu kasetowego

Szybkie testy kasetowe są najczęściej w formie plastikowych płytek. Na powierzchni każdej płytki znajduje się miejsce na wprowadzenie badanego materiału oraz okienko wyników. W okienku tym mogą się pojawić dwa paski- jeśli test jest pozytywny; jeden pasek- jeśli test jest negatywny; brak jakiegokolwiek paska- jeśli badanie jest nieważne. Testy kasetowe są tak zaprojektowane i skonstruowane, aby wykrywały konkretne i specyficzne antygeny.

Ocena wartości diagnostycznej testów:

 • Czułość diagnostyczna – stosunek wyników prawdziwie dodatnich do sumy prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych. Określa zdolność testu do wykrywania osobników chorych
 • Swoistość diagnostyczna – stosunek wyników prawdziwie ujemnych do sumy prawdziwie ujemnych i fałszywie dodatnich. Określa zdolność testu kasetowego do wykrywania osobników zdrowych (poprawnego wykluczenia choroby)
Jak zbudowany jest szybki test diagnostyczny
Nośnik z plastiku
Płytka absorbcyjna
Membrana z nitrocelulozy
Złoto pokryte antygenami lub przeciwciałami
Płytka na próbkę
Linia testowa
Linia kontrolna
kaseta testu diagnostycznego

Więcej zalet szybkich testów diagnostycznych

 1. Szeroki wachlarz zastosowań:
  Jak dotąd testy immunochromatograficzne znalazły zastosowanie w diagnostyce chorób ludzi, zwierząt, jak również w badaniach żywności, w rolnictwie czy ochronie środowiska.
 2. Niewielka ilość materiału do badania:
  Najczęściej jest to kilka kropli próby.
 3. Możliwość wykorzystania różnych materiałów:
  Do badań wykorzystujemy: krew pełną, osocze, surowicę, kał, mocz, pot, płyn mózgowo-rdzeniowy, a nawet łzy.
 4. Długi okres przydatności do użycia:
  Testy są stabilne bardzo długo – można je przechowywać w temperaturze od 2 do 30°C i transportować bez konieczności zachowania szczególnych warunków.

Szybkie testy diagnostyczne dla zwierząt

Zobacz ofertę!

Szybkie testy diagnostyczne dla ludzi

Zobacz ofertę!