Test do wykrywania odporności na SARS-CoV-2

Szybko, tanio, skutecznie

Test do wykrywania odporności na SARS-CoV-2 jest szybkim testem immunologicznym wykonywany metodą chromatograficzną do jakościowego wykrywania neutralizujących przeciwciał koronawirusa SARS-CoV-2 z krwi pełnej, osocza lub surowicy.
Wyłącznie do profesjonalnej diagnostyki in vitro.

Kup teraz!

Wyprodukowane w Polsce

Test do wykrywania odporności na SARS-CoV-2
Jak działa

Test do wykrywania odporności na SARS-CoV-2

Test do wykrywania odporności na SARS-CoV-2 służy do wykrywania przeciwciał SARS-CoV-2 po przebytej chorobie lub szczepieniu. Białka ACE2 są powlekane w obszarze linii testowej, a białko RBD jest sprzężone ze wskazanymi cząsteczkami. Podczas badania, jeśli w próbce znajdują się przeciwciała neutralizujące SARS-CoV-2, reaguje ona z białkiem RBD - cząstką koniugatu i nie reaguje z wstępnie powlekanym białkiem ACE2. Następnie mieszanina migruje chromatograficznie w górę na błonie poprzez działanie kapilarne i nie będzie wychwytywana przez wstępnie powlekany antygen. Szybki test neutralizujący przeciwciał SARS-CoV-2 (COVID-19 Ab) zawiera cząsteczki z powłoką białkową RBD. Białko ACE2 jest powlekane w obszarze linii testowej.

Test jest dostępny w sprzedaży!

Kup teraz!

Elementy zestawu

Materiały dostarczone
  • Saszetka zawierająca test kasetkowy i desykant
  • Bufor
  • Sterylna lanceta
  • Jednorazowy kroplomierz
  • Instrukcja obsługi
Materiały wymagane, ale nie dostarczone
  • Pojemnik do pobierania próbek
  • Wirówka (tylko do próbek osocza)
  • Minutnik

*Instrukcja przedstawia wykonanie testu dla próbki z krwi pełnej przy użyciu mikropipety. Dokładną instrukcję można zobaczyć w dziale materiałów do pobrania na końcu strony internetowej.

Interpretacja wyników

Pozytywny(+):

Pojawia się tylko linia C, lub linia T jest równa linii C, lub słabsza niż linia C. To wskazuje, że istnieją neutralizujące przeciwciała SARS-CoV-2 w próbce.

Negatywny(-):

Zarówno linia T, jak i C pojawiają się, gdy intensywność linii T jest silniejsza od linii C. To wskazuje, że próbka nie zawiera przeciwciał neutralizujących SARS-CoV-2, lub miano przeciwciał neutralizujących SARS-CoV-2 ma bardzo niski poziom.

Nieprawidłowy:

Nie pojawia się linia w obszarze kontrolnym (C). Niewystarczająca objętość próbki lub niewłaściwe techniki proceduralne są najbardziej prawdopodobnymi przyczynami nieprawidłowego pojawiania się linii kontrolnej.
Należy dokonać przeglądu procedury i powtórzyć badanie z nową próbką. Jeżeli problem się utrzymuje, należy natychmiast przerwać stosowanie zestawu do badań i skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Czułość, swoistość i dokładność

Charakterystyka wydajności

Metoda PCR Wszystkie wyniki
Test do wykrywania
odporności na koronawirusa
Wyniki Pozytywne Negatywne
Pozytywne 49 0 49
Negatywne 5 120 125
Wszystkie wyniki 54 120 174

Względna czułość: 90.74% (95% CI: 79.67% ~ 96.4%)
Względna swoistość: 100% (95% CI: 96.27% ~ 100%)
Dokładność: 97.13% (95% CI: 93.27% ~ 98.95%)

Kontrola jakości

Wynik nieprawidłowy

Test obejmuje wewnętrzne kontrole proceduralne. Kolorowa linia występująca w obszarze kontrolnym (C) jest wewnętrzną kontrolą proceduralną. Potwierdza ona wystarczającą objętość próbki i prawidłową technikę proceduralną. Normy kontrolne nie są dostarczane wraz z tym zestawem; jednakże zaleca się, aby badania pozytywne i negatywne były sprawdzane w ramach dobrej praktyki laboratoryjnej, służącej do potwierdzania procedury badania oraz do weryfikacji prawidłowego wykonania badania.

Materiały do pobrania

Certyfikat

Instrukcja

Szczegółowa instrukcja zawierająca dodatkowe informacje na temat testu do wykrywania odporności na SARS-CoV-2