Test diagnostyczny białka ostrej fazy CRP u psa

Białko C-reaktywne (CRP) jest białkiem ostrofazowym, wytwarzanym głównie w wątrobie, w odpowiedzi na różne bodźce zapalne, takie jak infekcja, zakażenie lub uszkodzenie tkanki. Psie CRP (cCRP) jest badane jako model badań dla ludzkich chorób zapalnych.
Głównym celem pomiaru CRP jest wykrywanie i monitorowanie systemowej
aktywności zapalnej, pomagając w monitorowaniu przebiegu różnych typów chorób zapalnych. Pomiar CRP jest również skutecznym narzędziem do oceny skuteczność leczenia.

Kaseta REDTEST
Pojemnik z buforem

Test diagnostyczny białka ostrej fazy CRP psów

Materiał do badania:
Surowica
Osocze
Zestaw z testem zawiera:
  • Kaseta REDTEST
  • Pojemnik z buforem
  • Jednorazowa pipeta
  • Instrukcja obsługi

Jak wykonać test kasetowy białka ostrej fazy CRP?

Rozpakuj test

Wyjmij kasetkę z opakowania i umieść na płaskiej powierzchni

Przygotuj roztwór

Pobierz próbkę surowicy/osocza lub pełnej krwi psa. Dodaj 10 µl próbki do buforu. Wymieszaj próbkę z buforem, roztwór musi być jednorodny.

Aplikuj roztwór

Dodaj 3 krople przygotowanego roztworu na okienko testowe (około 120 µl).

Poczekaj

Poczekaj 5 minut. Odczytaj wyniki.
UWAGA! Wyniki odczytane wcześniej lub później mogą być zafałszowane

Sprawdź wynik

Wynik pozytywny: pojawiają się dwie kolorowe linie - linia kontrolna i linia testowa.
Wynik negatywny: pojawia się jedynie linia kontrolna.
Wynik nieprawidłowy: nie pojawia się żadna linia w obszarze kontrolnym.

Gdzie kupić test immunochromatograficzny CRP?