Szybki test ciążowy dla kota Feline Relaxin (FRL)

Relaksyna jest specyficznym hormonem generowanym głównie przez łożysko. Jest ona zazwyczaj wykorzystywana jako wskaźnik stanu ciąży u kotów. U ciężarnych kotów relaksynę można wykryć w 25. dniu ciąży. REDTEST FRL jest szybkim testem do wykrywania relaksyny u kotek, które mogą być w ciąży. Sugerowany okres wykrywania wynosi 25-32 dni po pokryciu. Zbyt wczesne wykrycie może prowadzić do ujemnego wyniku, gdyż poziom relaksyny w surowicy lub osoczu jest zbyt niski. Zaleca się powtórzenie testu po 1 tygodniu, jeśli zaobserwowano wynik negatywny.

Z szybkim testem REDTEST Feline Relaxin (FRL) można sprawdzić, czy kotka jest w ciąży.

Kaseta REDTEST

Szybki test ciążowy dla kota Feline Relaxin (FRL)

Materiał do badania:
Surowica
Osocze
Zestaw z testem zawiera:
  • Kaseta REDTEST
  • Jednorazowy kroplomierz
  • Instrukcja obsługi

Jak wykonać szybki test kasetowy FRL?

Rozpakuj test

Wyjmij kasetkę z opakowania i umieść na płaskiej powierzchni

Aplikuj roztwór

Za pomocą kroplomierza umieść trzy krople materiału w okienku testowym.

Poczekaj

Poczekaj 10 minut. Odczytaj wyniki.
UWAGA! Wyniki odczytane wcześniej lub później mogą być zafałszowane

Sprawdź wynik

Wynik pozytywny: pojawiają się dwie kolorowe linie - linia kontrolna i linia testowa.
Wynik negatywny: pojawia się jedynie linia kontrolna.
Wynik nieprawidłowy: nie pojawia się żadna linia w obszarze kontrolnym.

Gdzie kupić szybki test diagnostyczny FRL?